Tens dubtes?
93 580 81 32
De Dilluns a Divendres de 9:00h a 18:00h
+34 600 401 095
De Dilluns a Divendres de 9:00h a 18:00h
Carret
Buit

CONDICIONS D'ÚS I POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

INTRODUCCIÓ

El present document té com a finalitat regular les CONDICIONS GENERALS DE VENDA I ÚS DE LA PÀGINA WEB www.printcolor.es, propietat de FULLCOLOR PRINTCOLOR, S.L. (d'ara endevant "PRINTCOLOR"), amb domicili social al carrer Numancia 187 planta-1 08034 BARCELONA (Espanya), CIF.: B- B83969014, que consta inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el tom 37.912 FOLI 144 fulla 311076 inscripció 8 i direcció de correu electrònic info@printcolor.es.

El terme "usuari" s'utilitza per referir-se a totes les persones físiques o jurídiques que per a qualsevol raó accedeixin a aquesta pàgina web, i el terme "client" a les persones físiques o jurídiques que contractin o hagin contractat algún producte o servei amb PRINTCOLOR.

 

CONDICIONS D´ÚS

1.- Descripció del producte

La descripció dels productes de PRINTCOLOR intentarà ser el més exacte possible. No obstant, PRINTCOLOR no garantitza l'exactitud total de la descripció dels seus productes o serveis.

Totes les dimensions finals dels productes estaran subjectes a les dimensions previstes en la descripció del producte, tot i que aquestes patiran variacions per tal de conservar la relació de proporció amb les dimensions facilitades per el client.

Les quantitats, gramatge i tamany subministrats dels productes pot variar en un ± 5% degut als processos de manipulació, tot i que es procurarà des de PRINTCOLOR que siguin el més exactes possibles.

PRINTCOLOR utiltza actualment l'impressió digital amb set colors i quatre colors estàndars (en formats a partir d' A3).

PRINTCOLOR no garantitza absolutament que amb aquesta tecnologia d'impressió digital el producte imprès sigui exactament igual. Per això, s'establirant càrregs extres quan es precisi un servei d'exactitud en el color.

Des de PRINTCOLOR es recomana al client solicitar una prova de color si el color és crític o sempre que s'utilitzin patrons, ja que així es podrà ajustar al màxim els colors.

Quant a  la impressió de llibres, catàlegs, manuals, revistes i fulles soltes, la nostra política a seguir en les nostres calculadores, és la següent:
 
TIPUS DE CALCULADORA
 
 
 
 
 
AUTOEDICIÓ
CALCULADORA
DE LLIBRES
 
 
 
 
CALCULADORA EXPRESS
 
 
 
 
 
CALCULADORA D'EDITORIALS *
 
 
 
 
CALCULADORA DE CATÀLEGS,
MANUALS I REVISTES
 
 
CALCULADORA DE FULLES SOLTES
 
 
 
 
Qui?
 
OBERT
 
OBERT
NOMÉS EDITORIALS
 
OBERT
 
OBERT
 
Mínim?
 
NO
 
NO
 
100
 
NO
 
NO
 
Màxim?
 
NO
 
25-100
 
NO
 
NO
 
NO
 
Servei POD?*
 
SI
 
NO
 
NO
 
NO
 
NO
 
Punts de llibre?
 
SI
 
SI
 
NO
 
NO
 
NO
 
Llibre amb tapa dura?
 
SI
 
SI
 
NO
 
NO
 
NO
 
Roll-up?
 
SI
 
SI
 
NO
 
SI
 
SI
 
Despeses d'enviament a 1 punt?
 
INCLOSOS
 
INCLOSOS
 
INCLOSOS
 
INCLOSOS
 
INCLOSOS
 
PROVA DE COLOR GRATIS
 
SI
 
NO
 
SI
 
SI
 
SI
 
EMBALATGE NEUTRE
 
NO
 
SI/NO
 
SI
 
NO
 
NO
 
FORMA DE PAGAMENT
 
COMPTAT
COMPTAT
 
COMPTAT
 
COMPTAT
 
COMPTAT
 
PRESENTACIONS
SI
 
NO
 
NO
 
NO
 
NO
 
VENDA LLIBRERIA FÍSICA GRATIS
 
 
SI
 
NO
 
NO
 
NO
 
NO
 
PROMOCIONS
 
SI
 
NO
 
NO
 
SI
 
SI
 
 
* SERVEI POD: servei de recompra per reimpressions a partir de 25 unitats al mateix preu unitari de la comanda inicial.
 
Per exemple: si realitza dues comandes de reimpressió d'un mateix llibre: una primera comanda de 500 llibres i una segona comanda de 200 llibres, se li aplicarà el preu unitari del llibre de la comanda de 500 llibres.
 
* Per poder realitzar comandes a la calculadora d'Editrorials, l'editorial ha d'etar donada d'alta. Ens haurà d'enviar la declaració censal, model 036 en què consti l'alta de l'activitat de l'edició, per única vegada a info@printcolor.es per poder validar la comanda. Si no ho envien la comanda quedarà anul·lada.
La declaració censal es podrà demanar anualment.

 

2.- Preu

Els preus de venda mostrats es reflexen sense IVA. En tots els casos els preus estan expressats en euros i inclouen les despeses de transport per l'Espanya peninsular i Illes Balears. Per Ceuta, Melilla i Illes Canàries, s'afegiran 30€ de despeses d'enviament. 

La llista de preus només és vàlida per Espanya.

PRINTCOLOR es reserva el dret a modificar unilateralment els preus dels productes sense necessitat d'avís previ, sempre respectant el preu de la comanda anterior.

 

3.- Ofertes, promocions i descomptes

D'acord a la seva política comercial PRINTCOLOR podrà oferir lliure i voluntàriament ofertes, promocions i descomptes dels seus productes o serveis als ja clients, o a nous client o usuaris.

Des de PRINTCOLOR es podrà premiar als seus clients amb descomptes en les seves compres mitjançant un sistema de fidelització, així com amb altres incentius que pugui establir lliurament.

PRINTCOLOR tindrà la potestat exclusiva de decidir i triar qui són els beneficiaris d'aquestes ofertes, promocions i descomptes, i establir les condicions o incompatibilitats que es derivin per ser beneficiari d'elles.

El client o usuari a qui no estigui dirigida expressament per PRINTCOLOR l'oferta, promoció o descompte no podrà en cap cas reclamar-los i se li aplicaran els preus sense aquestes condicions comercials.

En el cas dels regals derivats de les promocions gratuïtes de les diferents calculadores d'impressió de llibres de PRINTCOLOR s'estableixen les següents condicions particulars:

4.- Solicitud de compra 

Per realitzar la compra d'un producte, el client haurà de localitzar l'article interessat mitjançant la pàgina web de PRINTCOLOR, sel·leccionar les característiques de l'article, efectuar la compra amb el carro de compra i, posteriorment, passar per caixa.

En cas de no haver-se registrat prèviament com a client de PRINTCOLOR, haurá de donar-se d'alta en el Registre d'usuaris i omplenar un formulari amb les dades personals, d'enviament i la forma de pagament.

En la forma de pagament haurà de triar entre alguna de les previstes per PRINTCOLOR (Paypal, Targeta de Crèdit (TPV virtual), Distribuïdors o Transferència Bancaria).

Un cop comprovat el pagament per PRINTCOLOR s'iniciarà la tramitació de la comanda.

Les correccions tècniques del producte, si no són realitzades pel propi client, seran incloses amb un cost extra al preu, que es detallarà com a Serveis especials (Retoc de fitxer enviat), que pot incloure la correcció de color en fotografies, moviment de parts i ressignació de gràfics.

 

5.- Terminis d'entrega

En el producte on el client pot sel·leccionar el termini de lliurament, aquest termini de lliurament del producte mostra la data límit en què el client ha de rebre la comanda.
PRINTCOLOR estableix per a  la impressió de llibres una taula amb uns  terminis de lliurament variables  que es mostren a continuació:

LLIBRE FRESAT
SENSE SOLAPES
LLIBRE FRESAT AMB SOLAPES LLIBRE FRESAT PUR SENSE SOLAPES LLIBRE FRESAT PUR AMB SOLAPES / ESPIRAL / WIRE_O / GRAPES LLIBRE EN TAPA DURA 
1 a 100 = 5/7 dies hàbils 1 a 100 = 6/7 dies hàbils 1 a 100 = 7/8 dies hàbils 1 a 100 = 8/9 dies hàbils  
100 a 250 = 6/7 dies hàbils 100 a 250 = 7/8 dies hàbils 100 a 250 = 8/9 dies hàbils 100 a 250 = 9/10 dies hàbils 1 a 25 = 6/7 dies hàbils
250 a 500 = 7/8 dies hàbils 250 a 500 = 8/9 dies hàbils 250 a 500 = 9/10 dies hàbils 250 a 500 = 10/11 dies hàbils 25 a 100 = 7/10 dies hàbils
500 a 1000 = 8/9 dies hàbils 500 a 1000 = 9/10 dies hàbils 500 a 1000 = 10/11 dies hàbils 500 a 1000 = 11/12 dies hàbils 100 a 500 = 10/15 dies hàbils
PROVES DE COLOR ENQUADERNADES 3 DIES HÀBILS  PROVES DE COLOR NOMÉS IMPRESSIÓ (sense enquadernar) 2 DIES HÀBILS  ENVIAMENT DE LA PROVA DE COLOR PER MRW 24 HRS / ENVIAMENT DE LA COMANDA FINAL PER SKYNET 24-48 HRS
Els terminis de lliurament són estimats i compten a partir de que entren en màquina
(Se li farà saver des del nostre suport d‘arxius mitjançant un email)
FORA D’AQUEST RANG SERVEI ESPECIAL AMB UNA COMANDA APART
 
PRINTCOLOR  activarà, amb l’autorització de l’usuari, un PLA DE COMPENSACIÓ  AL CLIENT PER RETARD EN EL LLIURAMENT en el supòsit  de què es produeix un retard en el lliurament del producte.
El PLA DE COMPENSACIÓ AL CLIENT PER  RETARD  EN EL LLIURAMENT és el següent:
 
En cap cas, PRINTCOLOR  tornarà l’import de la compensació que li correspongui al client.
 
PRINTCOLOR declina qualsevol responsabilitat pels retards que puguin produir-se pel lliurament de la comanda.

 

6.- Servei de transport

PRINTCOLOR no es fa responsable de les despeses de devolucions en cas d'absència del destinatari, ni pels errors en les dades indicades pel client en el formulari de la comanda.

Tots els serveis de transport de PRINTCOLOR oferts en la pàgina web porten un control de "tracking" que permet localitzar l'estat de la comanda.

Només sota petició expressa del client i per una qüestió de costos d'enviaments massius, PRINTCOLOR realitzarà els enviaments per sistemes tradicionals, com Correus.

 

7.- Dret de desistiment

El termini per a l'exercici d'aquest dret és de 14 dies naturals des de la recepció del producte.
 
Es realitzarà al client el reintegrament de l'import total de la compra, és a dir, el preu del producte més les despeses d'enviament.
 
S'exigeix ​​al client que el producte sigui retornat en perfectes condicions, sense limitar el seu ús, sempre que no vagi més enllà de la comprovació per part de client del bon estat d'aquest.
 
El client haurà de pagar les despeses d'enviament de la devolució dels béns quan hagi estat prèviament informat.
 
Es posa a disposició dels usuaris un formulari normalitzat per al seu exercici que podrà facilitar-se i omplir-se en línia, acusant el venedor seu rebut sense demora:
 

8.- Garanties d'autor i drets de propietat intel·lectual

El client declara que l'obra és de la seva autoria o cedida amb el consentiment de l'autor, els continguts del qual no lesionen ni poden lesionar drets de tercers. En el cas que l' obra incorpori creacions de terceres persones (tals com obres artístiques, fotografies, imatges de qualsevol tipus, fragments d'obres literàries, i qualsevol altre protegida per la propietat intel·lectual), el client s'obliga a obtenir dels seus legítims titulars les autoritzacions i llicències preceptives per poder incorporar aquestes creacions en l'obra.

El client que sigui autor declara ser titular o llicenciatari de tots els drets de propietat intel·lectual sobre l'obra i sobre els seus continguts i així poder disposar dels mateixos per la auto-publicació que desitgi encarregar.

El client, o si es dóna el cas l'autor, declara i garanteix que els continguts de l'obra no violaran drets fonamentals ni de tercers ni atempten contra drets, valors i principis ètics i morals essencials, per això, es responsabilitza de tot el contingut de l' obra i garanteix a PRINTCOLOR que el mantindrà totalment indemne de qualsevol reclamació de tercers relacionats amb l'obra, amb tots els seus continguts.

 

9.- COOKIES

PRINTCOLOR es reserva el dret d'utilitzar la tecnologia "cookie" en la pàgina web, a fi de reconèixer a l'usuari freqüent i personalitzar l'ús que realitzi la pàgina web mitjançant la preselecció del seu idioma, o continguts més desitjats o específics. Les "cookies" utilitzades per la pàgina web, o el tercer que actuï en el seu nom, s'associen unicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixos les dades personals de l'usuari.

Les "cookies" són fitxers enviats a un navegador a través d'un servidor web per registrar la navegació de l'usuari en la pàgina web, quan l'usuari permeti la seva recepció. Si l'usuari ho desitja, pot configurar la seva navegació per ser avisat en pantalla de la recepció de "cookies" i per impedir la instal·lació de "cookies" en el seu disc dur. Per això pot ser d'utilitat consultar les instruccions i manuals del seu navegador i així poder ampliar aquesta informació.

Gràcies a les "cookies", resulta possible que PRINTCOLOR reconegui el navegador de l'ordinador utilitzat per l'usuari, amb la finalitat de facilitar i oferir les preferències de navegació o publicitàries de l'usuari, en els perfils demogràfics dels usuaris, així com per mesurar les visites i paràmetres del tràfic, controlar el progrès i el nombre d'entrades.

 

10.- GARANTIA DE BÉNS DE CONSUM

En cas de producte defectuós, en venedor procedirà, segons correspongui, a la reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte, gestions que seran gratuïtes pel consumidor i usuari. El venedor respon de les faltes de conformitat que es manifesten en un termini de dos anys des de l'entrega. El consumidor i usuari haurà d'informar el venedor de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que té coneixement d'aquesta.

Excepte prova en contrari, s'entendrà que els productes són conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits que s'expressen a continuació:

a) S'ajustin a la descripció realitzada pel venedor i posseeixin les qualitats del producte que el venedor hagi presentat al consumidor i usuari en forma de mostra o model.

b) Siguin aptes pels usos que ordinàriament es destinen als productes del mateix tipus.

c) Presentin la qualitat i prestacions habituals d'un producte del mateix tipus que el consumidor i usuari pugui fundadament esperar, tenint en compte la naturalesa del producte.

 

11.- COMPETÈNCIA JUDICIAL

Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari. Així mateix, com a entitat text complet del document i en els termes del Codi Ètic, en cas de controvèrsies relatives a la contractació i publicitat online, protecció de dades i protecció de menors, l'usuari podrà acudir al sistema de resolució extrajudicial de controvèrsies de text complet del document (www.confianzaonline.es).

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

1.- Confidencialitat i protecció de dades

Per garantir la confidencialitat i seguretat del servei, PRINTCOLOR, té establertes les mesures de seguretat necessàries pel correcte compliment dels serveis objecta d'aquest contracte.

Des de PRINTCOLOR ens comprometem a no compartir, vendre ni llogar dades personals a tercers sense tenir previ permís de l'usuari, a no ser que ho ordeni un tribunal de justícia. La informació que ens remeti només serà compartida amb els empleats que gestionen aquesta informació, i també amb els proveïdors de serveis que hàgim contractat amb la finalitat de proporcionar-li els nostres productes o serveis.

D'acord amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d'ara endavant, "LOPD"), s'autoritza a PRINTCOLOR a incorporar de l'usuari les seves dades de caràcter personal que figuren en el contracte, o aquells que ens proporcionin a l'emplenar qualsevol dels formularis que apareguin en aquesta pàgina web. Aquestes dades de caràcter personal es recolliran en fitxers els responsables del qual és PRINTCOLOR, i seran tractats amb l'exclusiva finalitat pròpia del formulari.

L'usuari o client garanteix i respon, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es compromet a mantenir-los degudament actualitzats.

L'usuari o client podrà en tot moment accedir a les seves dades, rectificar-les, cancel·lar-les i oposar-se al seu tractament, en els termes i en les condicions previstes en la legislació vigent, dirigint-se per escrit al nostre domicili social, situat en el carrer Numancia 187 planta-1 08034 BARCELONA (Espanya) o bé mitjançant correu electrònic dirigit a info@printcolor.es

 

2.- Drets d'autor i propietat intel·lectual de la web

La pàgina web de PRINTCOLOR conté gràfics, fotografies, imatges, disseny de documents, il·lustracions, text, fons, eines del software i altres informacions que són propietat intelectual de PRINTCOLOR i/o dels seus subministradors de contingut, i protegits per la legislació espanyola i les normes internacionals.

Queda terminantment prohibit retenir, copiar, distribuir, publicar o utilitzar la totalitat o qualsevol part d'aquests continguts a excepció del que està expressament autoritzat per PRINTCOLOR.

En cas que qualsevol usuari o tercer consideri que qualsevol dels continguts existents en la pàgina web ha estat introduit en la mateixa amb violació de drets d'autor o altres drets de protecció de la propietat intel·lectual, es podrà comunicar a PRINTCOLOR aquesta circumstància, i remetre la notificació al Departament legal de PRINTCOLOR a la direcció de correu electrònic info@printcolorweb.com.

 

3.- Ús de la pàgina web per l'usuari

L'usuari o client es compromet a utilitzar els seus continguts, serveis o productes de PRINTCOLOR de conformitat amb la llei, les presents condicions generals, les condicions particulars de cadascún dels serveis o productes, bons costums i l'ordre públic.

PRINTCOLOR no es fa responsable dels continguts enviats per l'usuari o client i de l'ús que fagi amb els serveis o productes demanats.

L'usuari o client s'obliga a utilitzar els productes o serveis de PRINTCOLOR amb finalitats lícites.

L'usuari o client seguirà sent el propietari dels drets d'autor dels continguts que enviï a PRINTCOLOR i, en cap cas, es pot reclamar a PRINTCOLOR per aquest concepte.

 

4.- Restricció d'accés

PRINTCOLOR es reserva el dret de no donar el servei, cancel·lar comptes, o cancel·lar comandes a discreció seva.

Els productes i serveis de PRINTCOLOR no seran venuts a menors de 18 anys, a no ser que tinguin el permís dels seus pares o tutors.

 

5.- Comunicacions electròniques

L'usuari o client està d'acord amb rebre tot tipus de comunicació legal i avisos de forma electrònica, bé sigui a través de la nostra pàgina web, o en un correu electrònic a la direcció que ens indiqui quan es registri en la pàgina web.

L'usuari o client té dret a retirar el seu consentiment per rebre comunicacions per part de PRINTCOLOR de forma electrònica. Cada correu electrònic enviat disposarà d'una manera senzilla i automatitzada perquè l'usuari o client pugui deixar de rebre els correus electrònics, o per modificar les seves preferències.

 

6.- Limitació de responsabilitats

PRINTCOLOR no es fa responsable de cap avaria tècnica, ni de cap altre problema de la xarxa o del servidor telefònic, dels sistemes informàtics, servidors o proveïdors, equips informàtics, software, errors del correu electrònic o dels serveis ocasionats per problemes tècnics o congestió de tràfic a Internet, incloent-hi lesions o mals a l'ordinador, o a qualsevol altre element de hardware o software de l'usuari o de l'altra persona, derivats de la utilització o de la descàrrega de materials en relació amb aquesta pàgina web i/o amb el servei donat.

En cap cas PRINTCOLOR es responsabilitza de qualsevol tipus de danys o conseqüències derivades o relacionades amb l'ús inapropiat o no autoritzat que l'usuari faci d'aquesta pàgina web o del seu contingut.

 

MODIFICACIONS DEL PRESENT CONTRACTE

El present contracte tindrà una duració indefinida. No obstant això, PRINTCOLOR podrà procedir a la modificació del contingut de les presents Condicions generals de venda i utilització de la pàgina web, sempre que existeixi una causa o motiu relacionat amb l'ampliació de productes o números de serveis, l'adaptació a les nostres tecnologies, i els canvis legislatius. La modificació serà publicada en la pàgina web.

En prova de conformitat amb quant antecedent i un cop llegit íntegrament les Condicions generals de venda i ús de la pàgina web, l'usuari o client fa constar la seva acceptació expressa al mateix en els termes especificats en el present contracte.

 

Barcelona, 3 de setembre de 2012

 

ANNEX 1. VENDA DE REPRODUCCIONS D'OBRES D'ART A LA WEB DE PRINTCOLOR

PRINTCOLOR utilitza el sistema de reproducció d'obres de creació visual denominat SISTEMA ART ON DEMAND que es configura com un sistema de reproducció sota demanda d'imatges que produeix un pòster o làmina sobre un suport consistent en llenç, paper fotogràfic, paper d'aquarel·la o seda.

Drets d'autor. Les reproduccions d'obres d'art estan protegides per les lleis de propietat intel·lectual.

El present contracte no suposarà la concessió, al client, d'un dret d'explotació respecta dels drets d'autor o altres drets de propietat intel·lectual que recaiguin sobre les imatges o les obres que incorporen, sent titulars dels mateixos autors.

Queda expressament prohibit qualsevol modalitat d'utilització de les imatges no previstes en aquest contracte, o que hagin d'efectuar-se en forma i condicions diferents a les expressament autoritzades en el mateix.

PRINTCOLOR declina qualsevol responsabilitat derivada d'aquests possibles usos no autoritzats.

 

Barcelona, 03 de setembre del 2012

ATENCIÓ
AL CLIENT
93 580 81 32
De Dilluns a Divendres de 9:00h a 18:00h
+34 600 401 095
De Dilluns a Divendres de 9:00h a 18:00h